Hulp bij schulden

Geldproblemen zijn altijd vervelend en kunnen je veel stress opleveren. Maar wanneer je kleine schulden hebt, kun je ze meestal zelf oplossen. Maak bijvoorbeeld een overzicht van je financiën. Of kijk op zelfjeschuldenregelen.nl voor handige tips en een persoonlijk stappenplan.

Hulp bij schulden

Als de schulden groter zijn en je je schulden niet meer kunt aflossen, is er vaak extra hulp nodig. Je kunt hiervoor terecht bij verschillende organisaties voor schuldhulpverlening. Alle gemeenten in Nederland bieden schuldhulpverlening aan. Organisaties voor schuldhulpverlening proberen problemen zo vroeg mogelijk op te sporen. Ze werken daarom vaak samen met woningbouwverenigingen, ziektekostenverzekeraars en gas en licht leveranciers. Als je een betalingsachterstand hebben van een aantal maanden kunnen zij jou in sommige gevallen ook bij schuldhulpverlening aanmelden. Ook de deurwaarders kan jou doorverwijzen als hij merkt dat je veel schulden hebt. De maatschappelijke dienstverlening zoekt jou vervolgens op. 

Aanmelden voor schuldhulpverlening?

Wie het niet (meer) alleen redt, kan de gemeente om hulp vragen. De gemeente is verantwoordelijk voor de schuldhulpverlening in haar gemeente en regelt welke organisatie de schuldhulpverlening uitvoert. Zij kan je in contact brengen met een betrouwbare organisatie. Je kunt ook terecht op de website van de NVVK voor een overzicht van schuldhulpverleners die aangesloten zijn bij de NVVK.

Wat doet schuldhulpverlening?

Samen met een schuldhulpverlener maak je een overzicht van jouw financiële situatie. Je gaat je inkomsten en uitgaven op een rij zetten. Je berekent samen hoe hoog de schulden zijn en hoeveel je kunt aflossen. Er wordt samen naar een oplossing gezocht. Er wordt bijvoorbeeld gekeken of je in aanmerking komt voor toeslagen. Ook als je een (minnelijke) schuldregeling wilt treffen kan de schuldhulpverlener bemiddelen tussen jou en schuldeisers. Gemeenten werken vaak samen met de kredietbank, sociaal raadslieden en maatschappelijk werk. Houd er bij het aanmelden voor schuldhulpverlening rekening mee dat er een wachtlijst kan zijn.

Wie komt in aanmerking voor schulhulpverlening?

Je kunt schuldhulpverlening krijgen als je:

  • advies of hulp wil bij beginnende schulden
  • schulden hebt waar je zelf niet meer uitkomt; 
  • 18 jaar of ouder bent; 
  • ingeschreven staat bij je gemeente;
  • geen vaste woon of verblijfplaats hebt;
  • een inkomen hebt. Dit kan ook een uitkering zijn.
  • je geen nieuwe schulden meer maakt.

Soms kunnen aparte regels gelden. Bijvoorbeeld voor zelfstandige ondernemers, dak- of thuislozen vreemdelingen of gezinnen met minderjarige kinderen. Voor jongeren onder de 18 jaar is vertegenwoordiging van een ouders of een voogd nodig.

Wie kan er schuldhulpverlening aanvragen?

In principe kan iedereen schuldhulpverlening aanvragen. Maak je je zelf zorgen om je eigen geldproblemen? Dan kun je jezelf melden bij je gemeente. Maar ook anderen kunnen iemand aanmelden voor schuldhulpverlening. Stel: je man gokt veel en de schulden raken ook jou en je gezin. Bijvoorbeeld doordat de huur niet meer betaald kan worden. Dan kan ook jij, als partner, je man aanmelden bij de gemeente voor schuldhulp.