Screener lang

De NORC DSM-IV screener Problems1 is een screeninsinstrument voor gokproblematiek bij volwassenen. De handzame screener bestaat uit 15 items. Deze vragen zijn telefonisch of mondeling af te nemen. De screener is zo opgezet om eerst te vragen naar ‘ooit/lifetime’ en daarna naar het afgelopen jaar. De NORC DSM-IV screener voor probleemgokken is ontwikkeld voor gebruik in een Amerikaans onderzoek in 1999 (Gerstein et al. 1999). De screener telt 0 tot 10 punten, overeenkomstig het aantal DSM criteria voor pathologisch gokken. De hoogst haalbare score is tien.
Lees hier meer over de scoring van de items en de uitslagen.

1. NODS; Hodgins, 2004; Vertaling Goudriaan en van Holst, 2007

1. Is er ooit een periode van 2 weken of langer geweest waarin u veel tijd kwijt was aan het denken over uw gokervaringen, het maken van plannen om te gokken, of denken over manieren om geld bij elkaar te kunnen krijgen om te gaan gokken? Indien ja: was dit in de afgelopen 12 maanden het geval? Nee
2. Zijn er ooit periodes geweest waarin u met steeds grotere bedragen dan daarvoor moest gokken om hetzelfde opgewonden gevoel te ervaren? Indien ja: was dit in de afgelopen 12 maanden het geval? Nee
3. Heeft u ooit geprobeerd te stoppen of te minderen met gokken, of uw gokken meer in de hand te houden? Indien ja: was dit in de afgelopen 12 maanden het geval? Nee
4. Toen u probeerde te stoppen, minder probeerde te gokken, of probeerde controle te krijgen over uw gokgedrag, raakte u toen wel eens onrustig of geïrriteerd?  Indien ja: was dit in de afgelopen 12 maanden het geval? Nee
5. Heeft u ooit, zonder succes, geprobeerd te stoppen, te minderen of uw gokken meer onder controle te krijgen? Indien ja: was dit in de afgelopen 12 maanden het geval? Nee
-> ga verder naar 7
6. Heeft u dit drie keer of vaker zonder succes geprobeerd? Indien ja: was dit in de afgelopen 12 maanden het geval? Nee
7. Heeft u weleens gegokt om uw persoonlijke problemen te ontvluchten? Indien ja: was dit in de afgelopen 12 maanden het geval? Nee
8. Heeft u ooit wel eens gegokt om onprettige gevoelens kwijt te raken, zoals wanneer u zich schuldig, angstig, hulpeloos, of depressief voelde? Indien ja: was dit in de afgelopen 12 maanden het geval? Nee
9. Is er ooit een periode geweest waarin u, als u een dag geld verloren had, de volgende dag terug kwam om het geld terug te winnen? Indien ja: was dit in de afgelopen 12 maanden het geval? Nee
10. Heeft u ooit gelogen tegen familieleden, vrienden of andere mensen over hoeveel u gokte of over hoeveel geld u verloren had? Indien ja: was dit in de afgelopen 12 maanden het geval? Nee
-> ga verder naar 12
11. Is dit u 3 keer of vaker overkomen? Indien ja: was dit in de afgelopen 12 maanden het geval? Nee
12. Heeft u ooit met geld gegokt dat niet van u was, of iets gestolen van familieleden of andere mensen om het gokken te kunnen betalen? Indien ja: was dit in de afgelopen 12 maanden het geval? Nee
13. Heeft uw gokgedrag ooit voor erge problemen of herhaaldelijke ruzies in verhoudingen met familieleden of vrienden geleid?  Indien ja: was dit in de afgelopen 12 maanden het geval? Nee
14. Heeft uw gokken ooit problemen veroorzaakt op school of op het werk? Indien ja: was dit in de afgelopen 12 maanden het geval? Nee
15. Heeft u ooit een familielid of iemand moeten vragen om geld te lenen of u uit een financiële situatie te helpen, die voornamelijk veroorzaakt was door uw gokken? Indien ja: was dit in de afgelopen 12 maanden het geval? Nee