single.php
. . . professionals Screener lang

 

Screener lang

De NORC DSM-IV screener Problems1 is een screeninsinstrument voor gokproblematiek bij volwassenen. De handzame screener bestaat uit 15 items. Deze vragen zijn telefonisch of mondeling af te nemen. De screener is zo opgezet om eerst te vragen naar ‘ooit/lifetime’ en daarna naar het afgelopen jaar. De NORC DSM-IV screener voor probleemgokken is ontwikkeld voor gebruik in een Amerikaans onderzoek in 1999 (Gerstein et al. 1999). De screener telt 0 tot 10 punten, overeenkomstig het aantal DSM criteria voor pathologisch gokken. De hoogst haalbare score is tien.

De scoring van de items en de uitslagen vindt u onderaan de pagina.  Let op: Indien een vraag met [ja] wordt beantwoord, dan is telkens de vervolgvraag of het dan ook in de laatste 12 maanden het geval was. 

1. NODS; Hodgins, 2004; Vertaling Goudriaan en van Holst, 2007

1. Is er ooit een periode van 2 weken of langer geweest waarin u veel tijd kwijt was aan het denken over uw gokervaringen, het maken van plannen om te gokken, of denken over manieren om geld bij elkaar te kunnen krijgen om te gaan gokken? Ja / Ja: laatste 12 maanden Nee
2. Zijn er ooit periodes geweest waarin u met steeds grotere bedragen dan daarvoor moest gokken om hetzelfde opgewonden gevoel te ervaren? Ja / Ja: laatste 12 maanden Nee
3. Heeft u ooit geprobeerd te stoppen of te minderen met gokken, of uw gokken meer in de hand te houden? Ja / Ja: laatste 12 maanden Nee
4. Toen u probeerde te stoppen, minder probeerde te gokken, of probeerde controle te krijgen over uw gokgedrag, raakte u toen wel eens onrustig of geïrriteerd? Ja / Ja: laatste 12 maanden Nee
5. Heeft u ooit, zonder succes, geprobeerd te stoppen, te minderen of uw gokken meer onder controle te krijgen? Ja / Ja: laatste 12 maanden Nee
-> ga verder naar 7
6. Heeft u dit drie keer of vaker zonder succes geprobeerd? Ja / Ja: laatste 12 maanden Nee
7. Heeft u weleens gegokt om uw persoonlijke problemen te ontvluchten? Ja / Ja: laatste 12 maanden Nee
8. Heeft u ooit wel eens gegokt om onprettige gevoelens kwijt te raken, zoals wanneer u zich schuldig, angstig, hulpeloos, of depressief voelde? Ja / Ja: laatste 12 maanden Nee
9. Is er ooit een periode geweest waarin u, als u een dag geld verloren had, de volgende dag terug kwam om het geld terug te winnen? Ja / Ja: laatste 12 maanden Nee
10. Heeft u ooit gelogen tegen familieleden, vrienden of andere mensen over hoeveel u gokte of over hoeveel geld u verloren had? Ja / Ja: laatste 12 maanden Nee
-> ga verder naar 12
11. Is dit u 3 keer of vaker overkomen? Ja / Ja: laatste 12 maanden Nee
12. Heeft u ooit met geld gegokt dat niet van u was, of iets gestolen van familieleden of andere mensen om het gokken te kunnen betalen? Ja / Ja: laatste 12 maanden Nee
13. Heeft uw gokgedrag ooit voor erge problemen of herhaaldelijke ruzies in verhoudingen met familieleden of vrienden geleid? Ja / Ja: laatste 12 maanden Nee
14. Heeft uw gokken ooit problemen veroorzaakt op school of op het werk? Ja / Ja: laatste 12 maanden Nee
15. Heeft u ooit een familielid of iemand moeten vragen om geld te lenen of u uit een financiële situatie te helpen, die voornamelijk veroorzaakt was door uw gokken? Ja / Ja: laatste 12 maanden Nee

Scoring (details):

  • Ooit: Tel 1 punt voor iedere JA voor ieder van de volgende items: 1, 2, 4, 6, 7 of 8, 9, 11, 12, 13 of 14, 15.
  • Afgelopen 12 maanden: Tel 1 punt voor iedere JA voor ieder van de volgende items: 1, 2, 4, 6, 7 of 8, 9, 11, 12, 13 of 14, 15.
  • Als er op meer dan 1 item in een respons cluster (bijv. ‘7of 8’) JA is aangegeven, worden deze samen als 1 punt geteld.

Uitslag:

  • Een score van 0 punten geeft aan dat er geen sprake is van risicovol gokgedrag (laag-risico).
  • Een score van 1 of 2 punten geeft aan dat er (mild) risicovol gokgedrag plaatsvindt. Er is verhoogde kans op het ontwikkelen van problematisch gokgedrag (risicospeler).
  • Een score van 3 of 4 punten geeft aan dat er sprake is van gemiddelde gokproblemen of probleem gokken (probleemspeler). Bij een score van 5 of meer op de vragenlijst voldoet iemand aan het criterium voor pathologisch gokker volgens de DSM-IV criteria (pathologisch gokker).

Vergroot lettertype
Scroll naar top