Hoe maak ik gokken bespreekbaar?

Basishouding

Voordat u met uw cliënt in gesprek gaat is het belangrijk dat u stil staat bij uw basishouding:

 • Wees nieuwsgierig
  Wees empathisch, luister goed, stel open vragen en wees niet veroordelend.
 • Wees betrokken
  Toon oprechte belangstelling voor uw cliënt en geef uw cliënt aandacht. Als uw cliënt merkt dat u de tijd voor hem/haar neemt schept dit vertrouwen en ruimte om over het gokken te praten. Dit zet de deur open voor een open en eerlijk gesprek.
 • Toon empathie en respect
  Probeer uzelf in te leven in uw cliënt. Ga op zoek naar de subjectieve (persoonlijke) betekenis die uw cliënt aan feiten, gebeurtenissen en situaties geeft. Toon begrip aan uw cliënt. Laat zelf echtheid zien en toon respect, neem uw cliënt serieus.

Gesprekstechnieken

Let bij een motiverend gesprek op de volgende vijf technieken.

 1. Stel open vragen. Geef hierbij aandacht aan beide kanten van de ambivalentie van de cliënt. Dus zowel aan de kant die vóór verandering is, als de kant die verandering in de weg staat.
 2. Luister actief en reageer reflectief. Dit houdt in dat u goed luistert naar wat de cliënt vertelt, dat u herhaalt of in eigen woorden teruggeeft wat iemand bedoelt met een uitspraak en vervolgens bij de cliënt checkt of deze veronderstelling klopt. Hiermee laat u merken dat u goed luistert en dat u uw cliënt probeert te begrijpen. Zo wordt een reactie uitgelokt bij de cliënt en wordt hij/zij gestimuleerd om door te vertellen.
 3. Bevestig door complimenten te geven. Of door uitingen van waardering en begrip. Dit motiveert.
 4. Samenvatten versterkt wat er is gezegd. Hiermee toont u aan dat u zorgvuldig heeft geluisterd en controleert u of u uw cliënt goed heeft begrepen. Samenvatten helpt u het gesprek sturen en de cliënt op het vervolg voor te bereiden.
 5. Lok verandertaal uit om zo de ambivalentie op te lossen. U kunt ook rechtstreeks vragen naar wat voor uw cliënt de nadelen van het huidige gedrag zijn en wat de voordelen van verandering zouden zijn.

  Deze gesprekstechnieken helpen u een inschatting te maken hoe uw cliënt omgaat met gokken. Een andere behulpzame vraag hierbij kan zijn: “Wat zou de uitslag zijn als u een testje in zou vullen die de ernst van het gokken in kaart brengt? Zullen we samen eens een screener invullen?”1

Bron

1. Brink, C. (2010). Methodebeschrijving Motiverende gespreksvoering. Databank sociale interventies. Movisie