single.php
. . . professionals Hoe maak ik gokken bespreekbaar?

 

Hoe maak ik gokken bespreekbaar?

Basishouding

Voordat u met een speler in gesprek gaat is het belangrijk dat u stil staat bij uw basishouding:

 • Wees nieuwsgierig
  Wees empathisch, luister goed, stel open vragen en wees niet veroordelend.
 • Wees betrokken
  Toon oprechte belangstelling voor de speler en geef hem/haar aandacht. Als de speler merkt dat u de tijd voor hem/haar neemt schept dit vertrouwen en ruimte om over het gokken te praten. Dit zet de deur open voor een open en eerlijk gesprek.
 • Toon empathie en respect
  Probeer uzelf in te leven in de speler. Ga op zoek naar de subjectieve (persoonlijke) betekenis die hij/zij aan feiten, gebeurtenissen en situaties geeft. Toon begrip. Laat zelf echtheid zien en toon respect, neem de speler serieus.

Gesprekstechnieken

Let bij een motiverend gesprek op de volgende vijf technieken.

 1. Stel open vragen. Geef hierbij aandacht aan beide kanten van de ambivalentie van de speler. Dus zowel aan de kant die vóór verandering is, als de kant die verandering in de weg staat.
 2. Luister actief en reageer reflectief. Dit houdt in dat u goed luistert naar wat de speler vertelt, dat u herhaalt of in eigen woorden teruggeeft wat iemand bedoelt met een uitspraak en vervolgens bij de speler checkt of deze veronderstelling klopt. Hiermee laat u merken dat u goed luistert en dat u de persoon probeert te begrijpen. Zo wordt een reactie uitgelokt bij de speler en wordt hij/zij gestimuleerd om door te vertellen.
 3. Bevestig door complimenten te geven. Of door uitingen van waardering en begrip. Dit motiveert.
 4. Samenvatten versterkt wat er is gezegd. Hiermee toont u aan dat u zorgvuldig heeft geluisterd en controleert u of u de speler goed heeft begrepen. Samenvatten helpt u het gesprek sturen en de speler op het vervolg voor te bereiden.
 5. Lok verandertaal uit om zo de ambivalentie op te lossen. U kunt ook rechtstreeks vragen naar wat voor de speler de nadelen van het huidige gedrag zijn en wat de voordelen van verandering zouden zijn.Deze gesprekstechnieken helpen u een inschatting te maken hoe de speler omgaat met gokken. Een andere behulpzame vraag hierbij kan zijn: “Wat zou de uitslag zijn als u een testje in zou vullen die de ernst van het gokken in kaart brengt? Zullen we samen eens een screener invullen?”1

Bron

1. Brink, C. (2010). Methodebeschrijving Motiverende gespreksvoering. Databank sociale interventies. Movisie

Vergroot lettertype
Scroll naar top