Scoring van de items

Ooit:
Tel 1 punt voor iedere JA voor ieder van de volgende items:
1, 2, 4, 6, 7 of 8, 9, 11, 12, 13 of 14, 15.

Afgelopen 12 maanden:
Tel 1 punt voor iedere JA voor ieder van de volgende items:
1, 2, 4, 6, 7 of 8, 9, 11, 12, 13 of 14, 15.

Als er op meer dan 1 item in een respons cluster (bijv. '7of 8') JA is aangegeven, worden deze samen als 1 punt geteld.
  • Een score van 0 punten geeft aan dat er geen sprake is van risicovol gokgedrag (laag-risico).

  • Een score van 1 of 2 punten geeft aan dat er (mild) risicovol gokgedrag plaatsvindt. Er is verhoogde kans op het ontwikkelen van problematisch gokgedrag (risicospeler).

  • Een score van 3 of 4 punten geeft aan dat er sprake is van gemiddelde gokproblemen of probleem gokken (probleemspeler).

  • Bij een score van 5 of meer op de vragenlijst voldoet iemand aan het criterium voor pathologisch gokker volgens de DSM-IV criteria (pathologisch gokker).