single.php
. . . professionals Risicotaxatie van kansspelaanbod

 

Risicotaxatie van kansspelaanbod

Om een goede invulling te kunnen geven aan de wettelijke zorgplicht is het voor kansspelaanbieders belangrijk om te weten wat de het kansspelverslavingsrisico per aangeboden kansspel is. Zo kan de aanbieder passende maatregelen treffen om kansspelverslaving zoveel mogelijk te voorkomen.

Risicofactoren probleemgokken

Bij de ontwikkeling van een patroon van verslaving spelen altijd meerdere factoren een rol. Risicofactoren voor het ontstaan van een gokverslaving zijn in te delen in biologische, psychologische en sociaal-culturele factoren. Daarnaast zijn er risicofactoren in het product (het spel), en de fysieke or virtuele omgeving waarin gespeeld wordt.

De productkenmerken van het spel kunnen problematisch gokgedrag in meer of mindere mate faciliteren (bijvoorbeeld: speelfrequentie, of trekking die slechts een keer per maand is).

Op deze pagina zal worden ingegaan op de methoden die bestaan om een risicoanalyse uit te voeren. Sommige kansspelproducten hebben immers een hoger verslavingsrisico dan andere. Kansspelautomaten worden bijvoorbeeld doorgaans gezien als het meest verslavend, op de voet gevolgd door verschillende online gokspelen.1

Beoordeling risicopotentieel

Er zijn op dit moment drie verschillende methoden bekend waarmee men risico kan inschatten. Dit zijn ASTERIG, GAMGARD en de Finse ‘Tool for Responsible Games’.

Onderzoekers hebben via het ASTERIG raamwerk een methode aangereikt om het risico van specifieke kansspelproducten op kansspel te beoordelen 2. De elementen die worden meegenomen in het raamwerk staan in Tabel 1. Er lijkt echter wel de nodige ruimte te zijn voor toekomstige aanvulling van ASTERIG vanuit andere instrumenten.

Een tweede instrument, commercieel van opzet, heet Gamgard3 en overlapt namelijk grotendeels, maar niet helemaal, met het ASTERIG raamwerk. Details en het beoordelingskader voor Gamgard zijn helaas niet publiekelijk beschikbaar gezien de commerciële aard van het product. Hetzelfde geldt voor het derde instrument, de ‘tool for responsible games’ van Heikkilä en Laine, die werd doorontwikkeld door het Finse kansspelbedrijf Ray-Veikkaus4.

Aanvullend onderzoek naar de bruikbaarheid bij verschillende type spellen en de betrouwbaarheid en validiteit van deze instrumenten is daarom gewenst.

Tabel 1. Risicofactoren voor verslaving per methode

1. ASTERIG. Assessment Tool to Measure and Eveluate the Risk Potential of Gambling Products

Kenmerken: Openbaar, gratis

Ontwikkeld door: internationale samenwerking van experts van 13 universiteiten

Website: http://asterig.com/

2. GAMGARD. Gambling Assessment Measure – Guidance about Responsible Design

Beschrijving: Methodiek waarmee het verslavingsrisico van kansspelproducten vastgesteld kan worden.

Kenmerken: Commercieel, jaarlijks abonnement

Ontwikkeld door: dr. Richard Wood & dr. Mark Griffiths

Website: https://www.gamgard.com/

3. Tool for responsible games

Kenmerken: deze methode is niet beschikbaar voor andere aanbieders

Ontwikkeld door: Gebaseerd op onderzoek van professors Heikkilä & Laine. Ontwikkeld met aanbieders RAY, Veikkaus en Fintoto.

Conclusie

Er zijn drie mogelijkheden om het verslavingsrisico tussen verschillende kansspelen vast te stellen. ASTERIG is hiervan de enige openbaar toegankelijke methode.

Een aangepaste versie van deze methode is gebruikt om het kanasspelaanbod in Nederland te beoordelen. Uit deze analyse blijkt bijvoorbeeld dat kansspelautomaten en online gokken een hoger risico hebben dan bijvoorbeeld land based casinospelen.Via de het volgen van de methodiek in de bijbehorende publicatie kunt u ook zelf een inschatting maken van uw kansspelproducten.

Bronnen

1.      De Bruin D. Assessment Verslavingsgevoeligheid Nederlandse Kansspelaanbod. Den Haag / Utrecht: Kansspelautoriteit & CVO; 2017. https://www.kansspelautoriteit.nl/publish/pages/4666/verslavingsgevoeligheid_kansspelaanbod_eindrapport_juli_2017.pdf.

2.      Blanco C, Blaszczynski A, Clement R, et al. Assessment Tool to Measure and Evaluate the Risk Potential of Gambling Products, ASTERIG: A Global Validation. Gaming Law Rev Econ. 2013 ;17(9):635-642. doi:10.1089/glre.2013.1797.

3.      Cousins JB. Evaluation of Gamgard. A Tool to Identify Gaming Risks to Vulnerable Players under “normal” Playing Conditions. Ottawa: University of Ottawa; 2018. https://crecs.uottawa.ca/sites/crecs.uottawa.ca/files/gamgard_evaluation_report_-_final.pdf.

4.      Airas A. Tool for Responsible Games. London: Workshop on Problem Gambling: Theory and (Best) Practice; 2011. https://www.researchgate.net/publication/270747505_Tool_for_Responsible_Games.

Vergroot lettertype
Scroll naar top